Co się wydarzyło na sesji Rady Miasta 23 marca 2022 roku? ...

Gdynia podwyższa ceny biletów ...

W Gdyni brakuje obiektów sportowych. Brakuje też pieniędzy. ...

Solidarnie z Ukrainą! ...

oszczędności w gdyńskich szkoła część dalsza... ...

eśli musimy robić oszczędności to należy zacząć od tych obiektów, a nie od szkół,. ...

Gdynia szuka w szkołach 37 mln zł oszczędności ...

Sposoby "Samorządności" na wyborców ...

a jednak się da.... ...

kwoty przeznaczone na poszczególne dyscypliny sportu ...


X