Solidarnie z Ukrainą! ...

oszczędności w gdyńskich szkoła część dalsza... ...

eśli musimy robić oszczędności to należy zacząć od tych obiektów, a nie od szkół,. ...

Gdynia szuka w szkołach 37 mln zł oszczędności ...