Będzie 9 km ścieżki rowerowej przez 3 gdyńskie dzielnice ...

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino ...

wycięto 10 topoli kanadyjskich ...