Skierowane głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych! ...

Czy w Gdyni jest brudna kampania? Kto na tym zyskuje, a kto traci? ...