seagdynia
"https://pl.freepik.com/wektory/woda Woda plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

Komisja rewizyjna w Gdyni to fikcja

Bryza odpowiada radnemu Jędrzejewskiemu

Chcecie merytorycznej alternatywy dla Samorządności?

Stowarzyszenie Bryza (11.09.2022 r.) odpowiada na post radnego Sebastiana Jędrzejewskiego – polemika dotycząca Komisji Rewizyjnej.

Post opublikowaliśmy na naszej stronie na Facebooku. Jest długi, ale jest ważny.

autopromocja

Sebastian Jędrzejewski napisał:

 1. Rada gminy ma dowolność w powoływaniu komisji, ale obowiązkowo musi powołać dwie komisje, a nie jedną.
image 2
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Odpowiedź Bryzy:

Tu uwaga do radnego Sebastiana Jędrzejewskiego. Nie napisaliśmy, że tylko jedna komisja musi zostać powołana, a że ta konkretna musi obowiązkowo (co wynika z kontekstu).

Zresztą, ten przytyk nie ma znaczenia bowiem funkcję kontrolną spełnia Komisja Rewizyjna, a tego dotyczył nasz post i podniesione w nim zarzuty. Mieszkaniec istotnie ma prawo złożyć skargę, a wnosi ją do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Natomiast funkcję kontrolną, ustawa narzuca Komisji Rewizyjnej. Zatem faktyczną kontrolę ma prawo sprawować Komisja Rewizyjna, a nie Komisja Skarg Wniosków i Petycji.

Swoją drogą ciekawe ile skarg mieszkańców uznano za zasadne i ile wniosków mieszkańców wdrożono do praktyki gminnej ale to temat na inną okazję.

Sebastian Jędrzejewski:

 1. W przypadku absolutorium to wszystkie dokumenty, które przechodzą przez naszą komisję i są przez nas opiniowane, są następnie badane przez organy nadzorujące i nigdy nie było wątpliwości co do ich prawidłowości.
image 3
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Protokoły nie wymieniają żadnych dokumentów i nie wynika z nich aby miało miejsce jakieś omawianie dokumentów, a i czas obradowania komisji nie wskazuje na taką praktykę. Nie można zatem tego nijak zweryfikować.

Poza tym radny zdaje się sugerować, że skoro dokumenty są badane przez organy nadzorujące, to Komisja Rewizyjna odpuszcza sobie kontrolę.

A jakież to organy nadzorujące?

Ano tylko Regionalna Izba Obrachunkowa ma takie uprawnienia, ale jak wiemy (i tu obalimy pewien gdyński mit), RIO w ogóle nie bada zasadności podejmowanych decyzji i ich zgodności z prawem! RIO opiniuje jedynie kwestie związane z finansami miasta pod względem limitów narzucanych przez ustawy. Jest jeszcze badanie bilansu przez zewnętrzna firmę i ono też nie dotyczy zasadności gospodarki finansami. Brak wątpliwości i przyjmowanie przez Komisję Rewizyjną, że RIO i audytor oceniają budżet dobrze, absolutnie nie świadczy o tym, że dobrze oceniają zasadność poszczególnych wydatków gminy, politykę gminy i wysokość ustalonych przez gminę danin publicznych (podatków).

Sebastian Jędrzejewski:

 1. Odnosząc się do procedowania absolutorium, to komisja obraduje na końcu, zbierając opinie wszystkich komisji problemowych. Więc większość pytań radni zadają na komisjach tematycznych – poprzedzających posiedzenie komisji rewizyjnej.
image 4
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

W protokołach nie ma śladu tego o czym Pan pisze. Gdzie w takim razie można to zobaczyć? Wysłuchać? Przeczytać?

Sebastian Jędrzejewski

 1. Jeżeli chodzi o kontrolę jednostek i Prezydenta to przed pierwszym posiedzeniem każdego roku proszę radnych o przesyłanie propozycji do harmonogramu, który musimy corocznie przegłosować i przedstawić radnym. Dotychczas przygotowywałem taki harmonogram, zgłoszenia radnych opozycji dotyczyły z reguły 1-2 tematów. Każda z propozycji była przyjmowana do planu pracy na dany rok.
image 5
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Stworzenie harmonogramu tematów, a następnie wysłuchanie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej urzędnika zajmującego się nimi, to nie jest kontrola. Z protokołów nie wynika żeby odnoszono się do jakichkolwiek dokumentów, radni nie kwestionują twierdzeń urzędników, nie weryfikują informacji pracując z dokumentami, z danymi liczbowymi, zadowalają się jedynie powierzchownymi wyjaśnieniami urzędników. Powtarzamy, to nie są kontrole!

Sebastian Jędrzejewski:

 1. Komisji Rewizyjna zajmowała się następującymi zagadnieniami i kontrolą następujących jednostek:
 • Budżet Obywatelski – realizacja projektów,
 • Jakość powietrza – programy pomocowe,
 • podsumowanie akcji zima – LIZUD,
 • Realizacja programu osłonowego dla Mieszkańców Wzgórza- Orlicz Dreszera,
 • Gdyńskie Centrum Zdrowia,
 • MOPS,
 • Rewitalizacja,
 • Gdyńskie Centrum Kultury,
 • edukacja- problem tzw. podwójnego rocznika,
 • wydział nieruchomości,
 • analiza postępowań przetargowych,
 • TBS-y.
 • Ośrodek Hipoterapii GCS,
 • Mieszkania Komunalne,
 • temat Lotniska,
 • Klimatyczne Centrum i polityka parkingowa,
 • edukacja, a w szczególności jej finansowanie,
 • Straż Miejska.
image 6
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Do 23 sierpnia br. trudno było do stwierdzić czym w ogóle KR się zajmowała, bowiem dopiero po naszej interwencji i publikacji naszego postu o Komisji Rewizyjnej z 22go sierpnia br. opublikowaliście protokoły z posiedzeń za 2022 rok.

Teraz, kiedy protokoły są, widzimy, że niczego nie kontrolujecie. Omówienie to nie kontrola. Jakieś analizy? Wnioski? Rekomendacje?

Sebastian Jędrzejewski

 1. Na pierwszym posiedzeniu w styczniu 2022r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na ten rok.
image 7
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Fajnie. A kiedy zaczniecie realizować te kontrole? Bo mamy już wrzesień!

Sebastian Jędrzejewski:

 1. Tematami już zrealizowanymi są:
 • Piecza Zastępcza,
 • Edukacja- zmiany w gdyńskiej oświacie, finanse,
 • LIZUD, tam też byliśmy wyjazdowo w nowopowstałej Bazie Północnej,
 • Elektromobilność – wizyta w PKA tematyka elektrobusów, ale także problemy i wyzwania dotyczące aktualnej sytuacji ekonomicznej.
image 8
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Nie wiemy co KR ma na myśli pisząc o „tematach zrealizowanych” bo nigdzie nie ma żadnych protokołów pokontrolnych. Trudno zatem stwierdzić co kontrolowano? Jakie uwagi wniesiono? Jakie wnioski wyciągnięto? Jakie wydano rekomendacje? Jakie zmiany wprowadzono? Zupełnie nic!

Sebastian Jędrzejewski:

 1. Tematy które przed nami:

Obiekty sportowe – wynajem obiektów, współpraca z klubami.

Biblioteki – sieć bibliotek oraz funkcjonowanie Przystani Sąsiedzkich.

Edukacyjne placówki niepubliczne- zasady dzierżaw oraz wyboru prowadzącego placówkę. Utrzymanie zieleni w mieście.

Rewitalizacja- realizacja działań na Witominie i Meksyku.

image 9
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Będziemy wnikliwie przyglądać się kolejnym kontrolom.

Sebastian Jędrzejewski:

 1. Na każdej komisji radni zadają pytania do wyczerpania tematu.
image 10
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Pan raczy żartować. Jak mogą wyczerpać temat, nie dysponując żadnymi dokumentami? O co mogą pytać?

Wiemy jak wyglądała choćby ostatnia kontrola w Gdynia Arena. Nie mieliście kompletnie nic! Opieraliście się wyłącznie na oświadczeniach pracowników.

A i pytań zadaliście niewiele.

Nie można nazwać kontrolą spotkania, podczas którego okazuje się, że wpływy GCS wyniosły ok. 2,5 mln zł przy wydatkach na poziomie 17,5 mln, a wy nie zapytaliście nawet o rachunek zysków i strat, żeby sprawdzić dlaczego ten wynik jest tak zły!

To co to za wnikliwa kontrola? Gdzie to wyczerpanie tematu?

Sebastian Jędrzejewski:

 1. Co do tematu lotniska to było to jedno z trzech spotkań komisji poświęcone tematowi i poprzednie komisje były znacznie dłuższe. W tym wypadku chodziło o aktualizację tematu.
image 11
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Przeczytaliśmy ten protokół. Bardzo powierzchowna i pozbawiona wnikliwości aktualizacja. Urzędnik nie umiał odpowiedzieć na pytanie. A jedynym radnym, który się odezwał był radny Szemiot. Nie dostał ani odpowiedzi na jedyne pytanie jakie padło, ani danych, o które prosił. Powiedziano mu, że dane dostanie później bo nikt nie miał żadnych dokumentów.

Sebastian Jędrzejewski:

 1. Komisja rewizyjna zajmuje się kontrolą. Do opiniowania uchwał wnoszonych na sesję są powołane komisje problemowe. Nikt nigdy nie zgłaszał wątpliwości co do tego tematu. Z tego co widziałem, tak też się to odbywa w innych gminach.

Bryza:

Jeśli Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolą, powinna porównywać stan rzeczywisty ze stanem pożądanym. Ocenić to i wyciągnąć wnioski. Tego u nas nie ma. Członkowie komisji wysłuchują urzędnika i przyjmują, że ma rację bez weryfikacji, bez badania dokumentów, bez wnikania w prawo i stosowaną praktykę.

Przykład? Z opłat za odpady miasto zbiera 85 milionów, a wydatki na ten cel w 2021 roku, wyniosły ok. 79 milionów. Ustawa zabrania gospodarki odpadami generującej nadwyżki finansowe. W Gdyni od 3 lat co roku jest nadwyżka, w sumie 15,7 miliona. I co? I nic. Komisja Rewizyjna nie bada tego, nie odnosi się do tego, nie krytykuje. Obawiamy się, że gdyńska Komisja Rewizyjna nigdy, w żadnej sprawie nie wydała negatywnej oceny. Ale i tego nie można stwierdzić bo nie ma protokołów. Radny Szemiot, który jest członkiem KR, w swoim komentarzu na Bryzie, raczej potwierdził nasze spostrzeżenia w tym zakresie.

Fakt, że coś w innych gminach robi się tak jak u nas, o niczym nie świadczy i nie powinno to być wytłumaczeniem zaniechań w Gdyni.

Sebastian Jędrzejewski:

 1. Jeżeli chodzi o protokół w którym opublikowane jest tylko 6 z 11 stron to wynika to z faktu, że były tam zawarte dane wrażliwe. Zajmowaliśmy się tematem mieszkań komunalnych i na wniosek jednego z radnych zaproszeni zostali mieszkańcy. To właśnie dane dotyczące ich spraw nie zostały upublicznione.
image 12

Bryza:

To nie jest prawda. Dane wrażliwe uczestników są zanominizowane na pierwszej już opublikowanej stronie. Zaczernienie całych 5 stron jest niezgodne z przepisami. Wynika albo z niechlujności albo z próby ukrycia jakichś danych UM, a to jest niezgodne z przepisami.

Prezes UODO jasno definiuje czym jest anonimizacja danych.

Sebastian Jędrzejewski:

 1. I na koniec chciałbym się odnieść do faktu, że członkiem komisji może zostać każdy radny poza prezydium RM. Ponadto jeżeli ktoś nie chce być członkiem komisji, a interesuje go omawiany temat to może przyjść na dane posiedzenie.
image 13
https://www.facebook.com/jedrzejewski6

Bryza:

Może przyjść każdy. Tylko po co? Gdyńska Komisja Rewizyjna, dziwnym trafem ma skład zapewniający większość Samorządności. Gdybyście działali rzetelnie i dążyli do prawdziwej kontroli, a nie pozorowanej, to w Komisji Rewizyjnej, pozwolilibyście na przewagę opozycji lub chociaż na równowagę. W końcu w Gdyni wszystko działa znakomicie i nie macie nic do ukrycia, prawda?

Podsumowując – Komisja Rewizyjna w Gdyni to fikcja. Niczego tak naprawdę nie kontroluje. To co KR w Gdyni wykonuje to raczej wizyty gospodarskie jak za PRL. Nikt niczego nie bada, nie wyciąga wniosków, nie rekomenduje zmian.

Wszystko działa świetnie, tylko zadłużenie Gdyni ciągle rośnie.

Jakaś refleksja?

Poniżej cały Post Bryzy

Post Radnego Sebastiana Jędrzejewskiego z 22 sierpnia 2022 r.