Zapomniał o nas, odwrócił się tyłem do nas i nie wsparł w żadnym istotnym dla ...

Raport z wykonania I etapu prac na Węźle Karwiny ...

W Gdyni mamy ok. 150 000 samochodów. Podsumowanie panelu Komunikacja. ...