Zapomniał o nas, odwrócił się tyłem do nas i nie wsparł w żadnym istotnym dla ...

Raport z wykonania I etapu prac na Węźle Karwiny ...