Co się wydarzyło na sesji Rady Miasta 23 marca 2022 roku? ...

Solidarnie z Ukrainą! ...

niezależni i niezrzeszeni, zdecydowaliśmy o głosowaniu przeciwko uchwale wprowadzającej budżet miasta w zaproponowanym kształcie ...

Emocje wzbudził projekt przekształcenia SP14 ...

Wizualizacja projektu Domu Opieki - Rezydencja Gasten na Babich Dołach. ...

Nowy skarbnik miasta i uchwała klimatyczna ...

Czerwcowa sesja jest od trzech lat wyjątkową sesją ze względu na Raport o stanie miasta. ...


X