Dyskusja publiczna (online) w sprawie Polanki Redłowskiej

dyskusja odbyła się 20.10.2021
Plan w sprawie Polanki Redłowskiej
fot. zrzut ekranu Profil Stowarzyszenia Bryza

20 października 2021 roku (środa) odbyła się dyskusja z mieszkańcami Gdyni w sprawie Polanki Redłowskiej.

W materiale jest mowa o terenach oznaczonych nr. 30 i 31.30 – to działka o pow. 5,8ha, gdzie obecnie znajdują się klub tenisowy i zespół kortów treningowych (na terenie byłego stadionu Arki)31 – to działka o pow. 1,26ha po byłych basenach otwartych.

Historycznie „Polana Księżycowa” nazwa pochodzi od jej kształtu, później nazwana „Polanką Redłowską”, obejmowała obszar obecnej Polany piknikowej, basenów, kortów i stadionu Arki.

W latach 70tych ub. wieku opracowany został projekt studium, w którym dla całego powyższego obszaru, została określona funkcja – (US)sport i rekreacja.

Od tamtej pory, władze miasta miały cały czas świadomość, iż cały ten teren jest własnością gminy i musi być oferować funkcje publiczne w obszarze Sportu i Rekreacji.

W roku 2019 Rada Miasta podjęła uchwałę o wyjęciu ze studium działek o numerach 30 i 31 co stanowi furtkę do sprzedaży ich podmiotom prywatnym, a to już jest niezgodne z pierwotnym przeznaczeniem terenów.

Tereny te po przejściu w ręce prywatne, przestaną mieć „charakter publiczny”.

To jest właśnie rzecz, którą cały czas próbują przed opinią publiczną ukryć władze miasta, pozorując konsultacje i dyskusje publiczne.

Zobacz także: Wojtek nie sprzedawaj!