Pomimo udzielenia gwarancji przez wykonawcę miasto nie korzysta z możliwości naprawienia ul. Niklowej ...