Kierujemy APEL do Radnych Miasta Gdyni, aby wykorzystali swoje ustawowe prawo i wyegzekwowali od Prezydenta ...


X