Zdjęcie ilustrujące felieton o podwyżce podatków w Gdynie
fot. Strzałka zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

Czy radni po raz kolejny uchwalą podatek wg najwyższej stawki?

Na najbliższej sesji Rady Miasta zostaną uchwalone stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok. Radni ustalają je corocznie i maja w tym względzie dowolność (ograniczają ich tylko maksymalne stawki określone w ustawie).

Czy Rada Miasta Gdyni z tego korzysta? NIE!

Corocznie ustala stawki w najwyższej możliwej wysokości!

Rada Miasta może różnicować wysokość stawek uwzględniając lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie, sposób wykorzystywania gruntu, stan techniczny oraz wiek budynków.

Czy rada miasta Gdyni z tego korzysta? NIE!

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, lub z innego tytułu prawnego, lub jeśli jest bez tytułu prawnego.

Tak, tak!

Czy podatek od zajmowanej bez podstawy prawnej nieruchomości zapłacił były radny Borski?

Radny Dudziński zapytał w interpelacji z 5 marca 2021 roku, czy były radny płacił za korzystanie z zajmowanych bezumownie działek (tj. dzierżawę i podatek od nieruchomości). Z odpowiedzi wynika, że NIE!

Dochody gminy z podatku od nieruchomości: Dochody te stanowią około 30% rocznych dochodów budżetowych, a ich ściągalność wynosi od 95% do blisko 100 %. Podatek wpływający od osób fizycznych kształtuje się stabilnie i ma tendencję wzrostową.

Podatek od osób prawnych w 2019 roku jest wyraźnie niższy z powodu ulgi udzielonej stoczni Nauta SA, w postaci odroczenia terminu płatności do 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok nie zawiera informacji na ten temat. Stosowanie stawek maksymalnych nie jest powodem do dumy.

Radny Ubych komentując jeden z postów fb poruszających ten problem stwierdził, że:

„chodzi o inflacyjną podwyżkę podatków dot. nieruchomości. W tym roku osoby posiadające mieszkania płacą 85 groszy za każdy metr rocznie – po podwyżce będzie to 89 groszy. Czyli dla 70 metrowego mieszkania będzie to łączna kwota 2,80 zł w skali roku. Stawki podatków za nieruchomości są regulowane przez ministerstwo – ich regulacja lokalna dotyczy uchwały rady miasta.”

Tak Panie radny, jednak inflacyjna podwyżka stawek maksymalnych podatku nie jest obowiązkowa. Władze lokalne mogą ją ustalać wg potrzeb.

Dalej Pan radny martwi się o wydatki samorządu w związku z rosnącymi cenami energii:

„Tak – podatek od nieruchomości jest jednym z ważnych elementów polityki budżetowej, która jeszcze pozostaje w rękach samorządów i pozwala pokryć wydatki bieżące tj. np. opłaty za rosnące ceny energii, które wedle analiz mogą być mocno szokujące.”

i ubolewa że:

„spółki energetyczne dodały kolejne opłaty (np. opłatę mocową), czy podwyżki samej ceny energii – które wpływają na nasze prywatne portfele […] jak również na elementy wspólne (przestrzeń miejska). […] Gaz drożeje w dynamice dwucyfrowej, a chwilami skokowej. Co do energii – pierwsze miasta rozstrzygają przetargi w grupach zakupywanych – podwyżki od dostawców są zatrważające.”

Jeśli zatem porusza to Pana radnego tak bardzo, mamy nadzieję, że wpłynie na koleżanki i kolegów z Samorządności aby pochylili się nad losem gdynian i zmniejszyli planowane stawki. Czy tak się stanie? Przekonamy się już w przyszłym tygodniu podczas sesji RM.

fot. Strzałka zdjęcie utworzone przez rawpixel.com – pl.freepik.com