niezależni i niezrzeszeni, zdecydowaliśmy o głosowaniu przeciwko uchwale wprowadzającej budżet miasta w zaproponowanym kształcie ...

Konieczna jest ponowna mobilizacja mieszkańców, w celu obrony tych terenów. ...


X