fot. Jędrzej Szerle

„FEDERACJA GDYŃSKI DIALOG”  WYSTARTOWAŁA

Stowarzyszenia współpracują na rzecz Gdyni

W symbolicznym miejscu, przy rybkach na bulwarze nadmorskim w Gdyni spotkali się w piątek przedstawiciele 6 gdyńskich stowarzyszeń, by formalnie ogłosić swoją współpracę.

Federacja Gdyński Dialog – bo taką nazwę nosi nowozawiązany podmiot, startuje jako inicjatywa stowarzyszeń:

  • Bryza”,
  • „Młodzi na rzecz Gdyni – Gdynianka”,
  • „Nasze Działki Leśne”,
  • „Nasze Orłowo”,
  • „Ruch Miejski Wspólna Gdynia”
  • oraz „Zielona Dąbrowa”,

ale zaproszenie do prac skierowane jest do każdego gdynianina.

Organizacje deklarują współpracę programową, wspólne działania na rzecz Gdyni oraz start w wyborach samorządowych.

– Przez 18 miesięcy gdyńskie stowarzyszenia i środowiska, osoby i zrzeszenia, którym na sercu leży dobro naszego miasta rozmawiały ze sobą, poznawały się, tworzyły katalog obszarów wspólnych, pracowały, by dzisiaj wspólnie stanąć na linii startu i zadeklarować chęć wspólnego przygotowania się do wyborów – mówiła gdyńska społeczna działaczka
Aleksandra Kosiorek. – Do tej pory nasza aktywność odbywała się we względnej ciszy, choć pewne projekty ogłaszaliśmy i o nich opowiadaliśmy. Podejmowaliśmy również inicjatywy pomagające nagłośnić niepokojące rzeczy, które dzieją się w naszym mieście. Od tej pory
będziemy mówić głośno o tym co robimy, zapraszać do współpracy zarówno organizacje jak i ludzi, deklarując swoją otwartość na głosy wszystkich, którzy chcą ulepszać sposób zarządzania Gdynią. Zapraszamy wszystkich zmęczonych stagnacją, brakiem wizji, determinacji i dialogu. Zapraszamy tych, którzy chcą pomóc radą, czasem czy innymi zasobami, niezależnie od tego, czy chcą to robić w sposób jawny, czy w ciszy. To długi marsz, w którym będzie nam potrzebna każda pomoc. Ale warto, by chodzi o Gdynię. To nasze miasto. Ani polityków, ani urzędników, ale – nas wszystkich – podkreślała Kosiorek.

– To jest moment, kiedy chcemy zjednoczyć wszystkich, którzy chcą pozytywnych zmian w Gdyni i chcą działać, by te zmiany wprowadzić – mówiła Natalia Kłopotek Główczewska, rzeczniczka prasowa Federacji Gdyński Dialog. – Gdy zawrzemy szyki, dopracujemy plan działań na rzecz naszego miasta  oraz wtedy,  gdy dołączą do nas inni chętni do dialogu i współpracy mieszkańcy Gdyni,  spośród nas wyłonimy oraz ogłosimy kandydata lub kandydatkę na prezydenta Gdyni – zapowiedziała. Poparcie dla inicjatywy i bycie jej głosem w Radzie Miasta Gdyni obecnej kadencji potwierdzili radni Mirosława Król oraz Ireneusz Trojanowicz.

Z Federacją Gdyński Dialog można skontaktować się mailowo:
kontakt@gdynskidialog.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie
internetowej www.gdynskidialog.pl

Zdjecia: Jedrzej Szerle