XIX wieczny pałac ul. Rybaków
fot. Marcin Chwiałkowski

Pałac Thymiana

Urokliwe, historyczne i unikalne miejsce na Babich Dołach

Kolejnym miejscem o którym chciałbym wspomnieć jest XIX-wieczny pałac. Majątek Nowe Obłuże, Neu Oblusch, a obecnie Gdynia Babie Doły, ul. Rybaków, należał przed wojną do niemieckiej rodziny Thymian, która sprowadziła się tutaj z Prus Wschodnich w latach trzydziestych XIX wieku.

Folwark Nowe Obłuże to pałac (dwie kondygnacje, strych i piwnice), cztery czworaki, dom zarządcy, stajnia, park i przyległe ziemie. Po parku zachowały się posadzone w regularnych odstępach lipy.

Aktualnie trwają pracę nad uregulowaniem tych terenów. Na XXXII sesji Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2021 r. temat został podjęty.

Jednym z punktów porządku obrad było przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże.

Obecnie obowiązujący plan miejscowy przewiduje tam między innymi usługi, przez co gmina nie może zrealizować kompleksowego remontu znajdujących się w tych budynkach mieszkań komunalnych. Wprowadzenie do planu możliwości zabudowy mieszkaniowej pozwoli na prace inwestycyjne, a także na pozyskanie środków zewnętrznych na związane z tym wydatki- pisze jeden z wiceprezydentów Gdyni.

To urokliwe, historyczne i unikalne miejsce na Babich Dołach jest ważne dla mieszkańców. Mimo że jest zaniedbane a dla aktualnych użytkowników wręcz potencjalnie niebezpieczne ze względu na stan techniczny budynków.

Jest teraz czas na konsultacje społeczne, ale czy ktoś o nich wie, nie sądzę. Jaki jest pomysł włodarzy?

Czy przeznaczenie na mieszkania komunalne, socjalne czy może w przyszłości usługi czy tereny zielone a może na Przystań Sąsiedzką, której brakuje na Babich Dołach a będzie służyć wszystkim?

Marcin Chwiałkowski
Radny dzielnicy Babie Doły