„To byłoby zabawne, gdyby nie było tragiczne” – o braku nadzoru nad mobbingiem w gdyńskich szkołach

Mec. Piotr Seweryn Pawłowski komentuje brak kontroli m. Gdyni nad placówkami oświatowymi

Mec. Piotr Seweryn Pawłowski na spotkaniu z mieszkańcami

Na spotkaniu Gdyńskiego Dialogu z mieszkańcami Gdyni, które odbyło się na Polance Redłowskiej, poruszane były trzy zagadnienia: transparentność działania władz miasta, trudności, z którymi borykają się gdyńscy przedsiębiorcy, oraz problemy, które dotykają gdyńskie placówki oświatowe. Jednym z takich problemów, o którym głośno rozmawiają mieszkańcy, ale którego nigdy nie podejmują gdyńskie władze, jest temat mobbingu w miejskich placówkach. Oskarżenia wobec dyrektorów o stosowanie mobbingu padają od lat w różnych miejskich szkołach, wystarczy przywołać niedawną sprawę gdyńskiego X Liceum Ogólnokształcącego, o której pisaliśmy tutaj: https://www.gdynia.plus/wszystkie/mobbing-w-gdynskim-liceum-masowe-odejscie-nauczycieli/

Przypomnijmy: z X Liceum Ogólnokształcącego w atmosferze oskarżeń o mobbing odeszła grupa nauczycieli. Informowali o fatalnej atmosferze w pracy i w piśmie do rodziców wprost wskazali, że byli zmuszeni do pracy w atmosferze lęku, mobbingu i braku poszanowania ich godności. W pracy potrafili usłyszeć z ust przełożonych, że

różnicą między nauczycielem dyplomowanym a papierem toaletowym jest to, że „papier toaletowy się chociaż rozwija”.

Wyrażającym swój sprzeciw osobom wskazywano, że nie ma ludzi niezastąpionych, a kasa w popularnym dyskoncie stoi dla każdego otworem.

Co istotne, w tej placówce proces odchodzenia wykwalifikowanej kadry nie jest niczym nowym, bowiem trwa od kilku lat. Również rodzice uczniów reagując na doniesienia podkreślali, że problem jest im wiadomy już dłużej.

Mec. Pawłowski mówi: sprawdzam

Między innymi z powodu takich doniesień mec. Piotr Seweryn Pawłowski postanowił w drodze złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej zapytać miasto czy i jakie działania podejmowało w ostatnich latach w związku z mobbingiem. Odpowiedź przychodziła etapami, a wynika z niej, że ……… problem nie istnieje!

W Gdyni obowiązuje co prawda pismo okólne nr 2/20/VIII/S Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 28 lutego 2020 roku, zgodnie z którym miasta może powołać specjalną komisję w przypadku podejrzenia występowania negatywnych zjawisk pracowniczych……

 …….lecz jednocześnie w latach 2021 i 2022 urzędnicy Urzędu Miasta Gdyni nie podjęli żadnych czynności w związku ze zjawiskiem mobbingu.

Tym samym głośne sygnały dochodzące ze szkół od lat pozostawały całkowicie bez echa.

Jednocześnie jednak Gdynia chwali się, że w latach 2021, 2022 i do maja 2023 w 21 gdyńskich placówkach oświatowych wśród pracowników „przeprowadzone były szkolenia, rozmowy oraz warsztaty”. Znamienne, że akurat w tej grupie, na której skargi nie reaguje się.

To byłoby zabawne, gdyby nie było tragiczne.

Gdyński Dialog postuluje jawne, publiczne i transparentne przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Konieczne jest również realne wprowadzenie polityki antymobbingowej i rzeczywiste reagowanie na skargi pracowników.