Zdjęcie ilustracyjne do tekstu na temat przekształcenie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdyni
zdjęcie ilustracyjne, fot. School photo created by gpointstudio - www.freepik.com

Pismo do Kurator Oświaty w sprawie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14

Pomorski Kurator Oświaty

Pani Małgorzata Bielang

Stanowisko Radnych niezależnych w sprawie uchwały dotyczącej

Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdyni

Podczas XXXV sesji Rady Miasta Gdyni, która odbyła się 24 listopada 2021r. została przyjęta uchwała w sprawie przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego w Szkołę Podstawową nr 14.

W uzasadnieniu przedstawiający uchwałę Pan Prezydent Bartosz Bartoszewicz  m.in. zaznaczył, że przyjęcie tej uchwały umożliwi stworzenie nowej oferty edukacyjnej, z pełniejszym wykorzystaniem bazy sportowej oraz umożliwi to zwiększenie liczby oddziałów mistrzostwa sportowego w gimnastyce artystycznej o klasy I – III.

Jednakże, wśród niektórych radnych przedstawione uzasadnienie nie do końca było przekonujące. Tym bardziej, że na wiele zadawanych pytań i obaw, jakie wynikają z przyjęcia tej uchwały nie uzyskali odpowiedzi.

Jedną z obaw jest wpływ przyjęcia tej uchwały na Szkołę Podstawową nr 51 znajdującą się przy ul. Słowackiego, jak również inne szkoły SP nr 26 i 21. Nie została przedstawiona np. rejonizacja planowanej szkoły, jaka liczba uczniów będzie potrzebna aby szkoła mogła funkcjonować i co będzie jeżeli okaże się, że chętnych uczniów będzie znacznie mniej niż przewidziano. Tym bardziej, że obecnie istniejące szkoły posiadają wysoką renomę wśród mieszkańców Gdyni (  m.in. 75% uczniów SP 51 jest z poza rejonu ). W jaki sposób przewidziane jest funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące nr 7 znajdujące się w tym samym budynku co planowana Szkoła Podstawowa nr 14, przy co raz mniejszym zainteresowaniu edukacją w tej placówce przez młodzież i zbliżającym się niżu demograficznego.

Dodatkowo radni pytali o przewidywane koszty przekształcenia tej placówki m.in. o koszty dostosowania pomieszczeń dla uczniów z poziomów kl. I – III, jak również w sprawie uregulowania prawnego niektórych gruntów szkolnych.

Obecnie z perspektywy czasu rodzą się dodatkowe pytania takie jak: organizacja zajęć dla klas, w których będą uczęszczać do tej samej klasy uczniowie uprawiający gimnastykę i tych nie uprawiających tej dyscypliny. Czy planowane są klasy profilowane z innymi dyscyplinami sportowymi. Gdzie może być umiejscowiony plac zabaw dla nauczania początkującego.

Ciekawą informacją jest również opinia Młodzieżowej Rady Miasta, która negatywnie ustosunkowała się do tej uchwały.

Dlatego zwracamy się uprzejmie przed podjęciem decyzji przez Panią Kurator w sprawie niniejszej uchwały o szczegółowe dopytanie się władz Gdyni co do funkcjonowania tej placówki. Przede wszystkim o koszty jakie poniesie miasto w tej inwestycji, która nie została uwzględniona w planowanym budżecie na rok 2022 oraz czy jest przygotowana alternatywa dla tej placówki przy założeniu braku odpowiedniej liczby uczniów do jej funkcjonowania.

Radni Miasta niezależni

Cała treść pisma w formie dokumentu PDF do pobrania:

>> Pismo do kuratorium w sprawie SP 14 <<

Mirosława Król

Ireneusz Trojanowicz

zobacz także: Przekształcenie SP 14 w szkołę rejonową. Sesja Rady Miasta Gdynia

School photo created by gpointstudio – www.freepik.com