Kryzys w gdyńskich szkołach.
fot.istock/Zhang Shu

Kryzys w gdyńskich szkołach pogłębia się

Bezpłatne kółka zainteresowań prowadzone przez rodziców...

Kiedy rok temu pisaliśmy o drastycznych cięciach miejskich wydatków na gdyńską edukację (przypomnijmy: budżet miasta w części przeznaczonej na tej cel został zmniejszony o 60 mln zł, tutaj więcej na ten temat: https://www.gdynia.plus/blog/felieton/rodzice-zaniepokojeni-sytuacja-w-gdynskich-szkolach-planowane-wydatki-na-edukacje-nizsze-o-60-mln-zl/) nikt z nas nie spodziewał się, jak bardzo kryzys tym wywołany dotknie wszystkie placówki oświatowe.

Od roku rodzice muszą borykać się ze skróconymi godzinami otwarcia świetlicy szkolnych oraz dostępności przedszkola, ograniczeniem zajęć dodatkowych, ograniczeniem zajęć wyrównawczych, wprowadzeniem odpłatności za prowadzeniem przez nauczycieli kółek zainteresowań. Podwyżki dotknęły też szkolnych stołówek – w niektórych placówkach kwoty należności za 1 posiłek wzrosły o 100% !

autopromocja

Dlatego z mniejszym zdumieniem niż powinniśmy przeczytaliśmy list od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni, zawierający prośbę o zgłaszanie się rodziców do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych. „Mogą to być zajęcia z języka obcego, matematyki, fizyki czy chemii oraz wszelkiego rodzaju inne zajęcia w ramach tzw. „kółka zainteresowań” – czytamy w liście. Potrzeby jest również rodzic do pilnowania dzieci podczas zajęć tenisa stołowego. Potrzeby te mają wynikać z kryzysu kadrowego, ale przypomnijmy, że Szkołę Podstawową nr 11 w Gdyni pozbawiono w 2022 roku ponad 800 tys. zł z kwoty dotacji, co stanowiło niemal 1/5 jej ówczesnego budżetu. Jednocześnie szkoły i placówki naszych sąsiednich miast, funkcjonujące w tej samej politycznej płaszczyźnie, nie doświadczają takich problemów. Władze Gdyni wydają się jednak nie przejmować wywołanym przez siebie kryzysem, zapowiadając otwarcie nowej szkoły podstawowej w miejscu, gdzie istnieją już inne szkoły podstawowe. Jeżeli poszukujecie miejsca na nową szkołę to idealne miejsce znajduje się w budynku przy ul. 10 lutego w Gdyni – tam, gdzie istniała zlikwidowana SP nr 1. Obawiamy się jednak, że w obecnych warunkach jedyna oferta edukacyjna skierowana do rodziców, to nauczanie domowe.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

Stworzone w serwisie interankiety