wykres przedstawa wydatki gminy gdynia 2021 - 2022
fot. Bryza

Kiełbasa wyborcza czy marketing polityczny?

Sposoby "Samorządności" na wyborców

Dlaczego wydatki Gdyni na tzw. „promocję” zawsze rosną przed wyborami?

W założeniach promocja gminy ma prowadzić do zwiększenia jej atrakcyjności jako obszaru inwestycyjnego, prowadząc do redukcji bezrobocia, wzrostu konkurencji na danym rynku, poprawy infrastruktury, napływu ludności, transferu technologii itd., w szerszej perspektywie ma przekładać się na zawieranie umów cywilnoprawnych z potencjalnymi inwestorami, a więc na działania gospodarcze gminy.

wykres przedstawa wydatki gminy gdynia 2021 - 2022
fot. Bryza

A jak to się ma do sytuacji gospodarczej i finansowej Gdyni?

Ta od lat ulega pogorszeniu. Jeśliby zagłębić się w szczegóły, prawdopodobnie żaden z wymienionych powyżej wskaźników nie uległ zmianie na lepsze. A zatem promocja nie działa. Wykres pokazuje, iż ogromna część wydatków na tzw. „promocję” przekazywana jest na sport.

Zastanówmy się więc, kogo do nas zwabia promocja prywatnych klubów sportowych? Przestańmy w końcu nazywać to promocją gminy. Nazwijmy rzeczy po imieniu. To jest dotowanie prywatnych klubów publicznymi pieniędzmi. W jaki sposób przekłada się to na poprawę życia mieszkańców Gdyni? Jakie korzyści ma z tego gmina? Niewielkie. Kto zatem jest beneficjentem?

Z wykresu jasno wynika, że wzrost wydatków na „promocję” gminy zawsze zbiega się w czasie z wyborami samorządowymi. O czym to świadczy? Można się pokusić o opinię, że jest to kupowanie przez władze Gdyni przychylności różnych grup społeczności gdyńskiej. Klubów sportowych, kibiców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp… Czy to uczciwe? Oczywiście, nie.

Bowiem pieniądze publiczne wykorzystywane są przez Samorządność tak naprawdę do prowadzenia działań w ramach kampanii wyborczej. To zwykłe „kupowanie” wyborców. Oczywistym jest, że to drastycznie zmniejsza szanse innych organizacji stających w wyborach w szranki z takim przeciwnikiem.

Inną ciekawą obserwacją jest zniknięcie w ostatnich latach wydatków na imprezy z kalendarza imprez miejskich. Pojawiły się natomiast i rosną wydatki tzw. różne. Pod tym hasłem mieści się długa lista pomniejszych wydatków. Czy środki na promocję Gdyni są wydawane racjonalnie? Z całą pewnością nie. Czy wydatkowanie są efektywnie? Z punktu widzenia mieszkańców absolutnie nie.

Natomiast z punktu widzenia przedstawicieli Samorządności, wydatki te bardzo efektywnie wykorzystywane są jako narzędzie pozwalające utrzymać się ekipie Wojciecha Szczurka u władzy. Obserwując wyniki sportowe gdyńskich klubów hojnie obdarowywanych publicznymi środkami, a także mizerną skuteczność pozyskiwania inwestorów, słaby rozwój gospodarczy, o braku inwestycji w infrastrukturę nie zapominając, trudno oprzeć się wrażeniu, iż większość tych środków jest „wyrzucana w błoto” Pamiętajcie o tym przy wyborach.

Bryza nie kupi głosów waszymi pieniędzmi. Samorządność zapewne będzie próbować bo ma dostęp do publicznych środków.

Sławomir Januszewski Bryza #bryza #jestalternatywa #niebędępłakałposzczurku #jestfarbajestwałek #promocja #sławomirjanuszewski