Grafika podzielona jest na dwie części. Po lewej stronie na niebiskim tle są największe wydatki oświatowe w Gdyni: wynagrodzenia dla pracowników, dotacje do placówek niepublicznych oraz opłaty za energię. Po prawej stronie, żółty wykres przedstawia wydatki na edukację od 2019 roku wraz z planem na 2023 r. W niebieskim kole jest informacja, że finansowanie edukacji w Gdyni w 2023 r. ma być niższe o 30 mln zł niż w 2022 r.
Wydatki na oświatę/edukację w Gdyni od 2019 r. wraz z planem wydatków na 2023 r. opr. własne gdynia.plus na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu miasta Gdynia oraz planu finansowego na 2023 r.

Fakty o finansowaniu edukacji w Gdyni

Jesteśmy świeżo po otwartym spotkaniu na temat edukacji w Gdyni, zorganizowanym przez Gdyński Dialog wraz ze wsparciem Gdynia.Plus oraz Stowarzyszenia Nasze Orłowo. Na łamach naszego bloga będzie prezentować materiały oraz tematy, które pojawiały się podczas rozmów 27 kwietnia 2023 r.

Zacznijmy od liczb, które zawsze są świetnym wyjściem do rozmów o edukacji w Gdyni.

Ilu uczniów jest w Gdyni?

W Gdyni naukę podejmuje ponad 40 tysięcy uczniów na wszystkich poziomach kształcenia, wliczając w to przedszkolaków oraz placówki niepubliczne. Co ciekawe, z roku na rok liczba uczniów zwiększa się.

1

Skąd Gdynia ma pieniądze na edukację?

Zdaniem naszych włodarzy źródła finansowania oświaty/edukacji w Gdyni są dwa:

  • udział własny miasta
  • subwencje i dotacje z budżetu państwa.

Z roku na rok wzrasta udział własny miasta w wydatkach na edukację, co zdaniem naszych samorządowców jest bardzo niepokojącym trendem. W związku z tym postanowili temu zaradzić, wprowadzając cięcia w gdyńskiej oświacie.

Wykres przedstawia finansowanie edukacji wg władz samorządowych, gdzie ponad 50% to subwencja z budżetu państwa, a pozostała kwota to środki własne miasta. Wykres przedstawia finansowanie edukacji od 2019 roku.
Udział własny Gdyni w finansowaniu edukacji.

Skąd gmina ma pieniądze?

Z tymże, czy mają rację? Skąd gmina bierze własne pieniądze? Jak widzimy na poniższym wykresie ok. 52% wszystkich wpływów do budżetu Gdyni to podatki i opłaty. Wliczamy w to podatek od nieruchomości, udział we wpływach z podatku dochodowego czy opłaty ze strefy płatnego parkowania. Pozostała część to subwencje i dotacje z budżetu państwa, które też raczej nie pochodzą z prywatnych kopalni panów ministrów, ale z naszych podatków. Następnie widzimy dotacje z innych gmin, które swoje pieniądze podobnie jak Gdynia pozyskują z podatków mieszkańców. W udziale pojawiają się również dotacje z Unii Europejskiej, która pieniądze pozyskuje w od europejskich podatników (wliczając w to nas), a także inne dochody miasta. 

Na załączonym wykresie wyraźnie widać, że Gdynia nie ma własnych pieniędzy. Zarówno subwencja dedykowana wydatkom na oświatę jak i pieniądze z udziału własnego gminy to są nasze pieniądze. Nie należą do samorządowców. Mamy prawo nie tylko rozliczać ich z każdej wydanej złotówki, ale także wskazywać na co chcemy, aby te pieniądze zostały wydane, a oni powinni nas słuchać.

Ile Gdynia wydaje na oświatę?

Skoro już wiemy do kogo należą te pieniądze, warto zwrócić uwagę, ile Gdynia wydaje na oświatę. Jest to niemała kwota, ponieważ sięga 600 mln złotych rocznie. Biorąc pod uwagę wysoką inflację oraz wzrost wynagrodzeń, powinniśmy się spodziewać, że w 2023 roku wydatki na edukację w Gdyni wzrosną. Oczywiście w przypadku naszego miasta to bardzo mylne stwierdzenie. Zaglądając do planu finansowego na 2023 r., wyraźnie widzimy, że miasto zamierza wydać o 30 mln mniej względem wydatków za 2022 rok (ujętym w sprawozdaniu finansowym).

Grafika podzielona jest na dwie części. Po lewej stronie na niebiskim tle są największe wydatki oświatowe w Gdyni: wynagrodzenia dla pracowników, dotacje do placówek niepublicznych oraz opłaty za energię. Po prawej stronie, żółty wykres przedstawia wydatki na edukację od 2019 roku wraz z planem na 2023 r. W niebieskim kole jest informacja, że finansowanie edukacji w Gdyni w 2023 r. ma być niższe o 30 mln zł niż w 2022 r.
Wydatki na oświatę/edukację w Gdyni od 2019 r. wraz z planem wydatków na 2023 r. opr. własne gdynia.plus na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu miasta Gdynia oraz planu finansowego na 2023 r.

Jak to możliwe?

W jaki sposób Gdynia zmniejsza wydatki na edukację w 2023 r.?

Tu wystarczy ponownie zajrzeć do planu finansowego i przejść do pierwszego z brzegu punktu: szkoły podstawowe.

Zrzut ekranu z planu finansowego na 2023 r., na którym widać, że wzrasta liczba uczniów w szkołach podstawowych i jednocześnie zmniejsza się liczba klas oraz nauczycieli.
plan finansowy na 2023: https://bip.um.gdynia.pl/module/Files/controller/Default/action/downloadFile/hash/3c7ca83a4c016e1d68d08c62e78661e3 https://bip.um.gdynia.pl/budzet-i-majatek,1229/budzet-i-plan-finansowy-na-rok-2023,581088

Wyraźnie widać, że miasto zakłada wzrost liczby uczniów przy jednoczesnej redukcji liczby klas oraz etatów. Nie jest napisane w jaki sposób miasto to osiągnie. Możemy się tylko domyślać. Dla porównania sąsiedni Gdańsk nie ma w planie redukcji etatów. Najwyraźniej z Gdańska nauczyciele nie uciekają.

Liczba etatów w oświacie w Gdyni wg planu finansowego na 2023 r.
źrodło: Plan finansowy na 2023 r.

Jakim cudem zmniejsza się liczba nauczycieli? Może macie jakieś pomysły?

Dlaczego zmniejsza się liczba nauczycieli w Gdyni?

other answer noteIf 'Other’ is filled, checked answers are ignored.

Cztery przystanki do alternatywnej rzeczywistości

Dominika Janecka
Jestem gdynianką z wyboru oraz mamą dwójki dzieci. Interesuje mnie, co się dzieje w mieście, w którym żyję. Uważam, że władzy trzeba patrzeć na ręce i głośno mówić o tym, co nam się nie podoba. Jest to skuteczny sposób na to, aby pokazać władzy, że patrzymy na to, co robią i zmotywować ich do działania. Wierzę, że są osoby, dla których ważna jest opinia mieszkańców wyrażona w różnych miejscach. Zawodowo zajmuję się marketingiem internetowym oraz analityką w Internecie. Współpracuję z branżą IT.