stop sign beside row trees against blue sky
A stop sign beside row of trees against a blue sky

Najwyższy szczebel zarządzania

Wyznaczenie komórki odpowiedzialnej za postawienie znaku drogowego to w Gdyni sprawa rozstrzygana na najwyższym szczeblu

Cieszymy się, kiedy mieszkańcy przejmują inicjatywę we własne ręce, i zwracają uwagę urzędników na nieprawidłowości lub niebezpieczeństwa, które dostrzegają w swoim otoczeniu. W Gdyni istnieje nawet specjalna aplikacja na telefony do zgłaszania dostrzeżonych problemów.

Tym bardziej dziwi zatem historia, z którą zwróciła się do nas mieszkanka ulicy Śląskiej w Gdyni. Postanowiła ona zainterweniować w sprawie utworzenia strefy zamieszkania na podwórzu pod blokiem, co pozwoliłoby uspokoić ruch samochodowy i uporządkować parkowanie. Wysłała więc do administracji prośbę o udzielenie informacji co do takich możliwości wskazując, że chodzi między innymi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci oraz osób starszych.

Administracja przekazała zapytanie do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, a odpowiedź, która stamtąd przyszła, każe zastanowić się, czy na wiadomości odpisuje pan Bareja.

Okazuje się bowiem, że w Gdyni kwestia wyznaczenia komórki odpowiedzialnej za stawianie znaków drogowych musi być podejmowana na „najwyższym szczeblu”:

ZBLIK

Odpowiedź została wysłana do pytającej w dniu 15 czerwca 2022 roku, z zapowiedzią podjęcia działań po podjęciu decyzji.

Do dnia dzisiejszego działań jednak nie podjęto.

Zachodziła zatem wątpliwość, czy może oznaczać to, że najwyższy szczebel dowodzenia nie przyjął jednak wiążącego stanowiska w tej sprawie, mieszkanka postanowiła więc ponownie zapytać – w dniu 17 marca 2023 roku przesłała kolejną wiadomość:

Proszę o informację czy wyznaczono jednostkę odpowiedzialną za rozpatrywanie spraw oznakowania ulic.

Nadmieniam, że informację odnośnie podejmowania decyzji o wyznaczeniu jednostki otrzymałam ponad 8 miesięcy temu.

Pomimo przesłania tego zapytania do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, do dnia dzisiejszego nie uzyskano jednak odpowiedzi.

Nie godząc się na ośmieszanie naszego miasta przez najwyższy szczebel zarządzania Federacja Gdyński Dialog wystąpi do magistratu z formalnych zapytaniem o kwestie decyzyjności w sprawie oznakowania ulic. Nie do przyjęcia i obrony jest bowiem teza, że od ponad roku nie ma jednostki za to odpowiedzialnej. Historie czerpane ze scenariuszy Barei są zabawne pod tym tylko warunkiem, że stanowią wspomnienie lat słusznie minionych. Niepokojące, gdy zaczynamy zdawać sobie sprawę, że gdyńskie władze z prezydentem na czele wydają się nas cofać do poprzedniego ustroju.

O treści otrzymanej odpowiedzi będziemy Państwa informować.