ZSP nr 6 w Gdyni
fot. Marcin Chwiałkowski

Szkoła na Babich Dołach

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Gdyni

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”
– Stefan Żeromski

Szkoła to żyjąca komórka społeczna, skomplikowana, składająca się z wielu podmiotów, relacji, zasad, regulaminów co za tym idzie może dojść do zgrzytu czy miskomunikacji na pewnym etapie zwłaszcza w tak ciężkich czasach dla całej oświaty. Po zawieruchach związanych z pandemią, zdalnym nauczaniem, zmianami kadrowymi, połączeniem szkoły i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny i konflikcie, który wyniknął gdzieś po drodze, ostatnie działania napawają optymizmem.

Nowy rok szkolny pokazuje, że placówka ruszyła pełną parą o czym świadczą liczby projektów, innowacji pedagogicznych i programów szkolnych oraz ogólnopolskich, w których szkoła bierze udział.

Jednym tchem trudno je wszystkie wymienić a to np.:

  • „Razem przez świat”,
  • „Emp@tyczna klasa”,
  • „Leśna klasa”,
  • „Książko – przedstaw się! Odczarowujemy czytanie”,
  • „Przy kominku z Janem Brzechwą i Julianem Tuwimem”,
  • „Matematyka dla każdego”,
  • „Laboratoria przyszłości”,
  • „Szkoły pełne talentów”,
  • „Żywa lekcja historii”,
  • a do tego wirtualne laboratorium Empiriusz i pomieszczenie z profesjonalnym sprzętem fotograficznym dla starszych klas.

Warto wspomnieć o zapewnieniu tzw. godzin COVID-owych, czyli zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z różnych przedmiotów dla uczniów różnych klas, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, bo pandemia w dużym stopniu utrudniła efektywne nauczanie.

Utworzenie Małego Samorządu Uczniowskiego to dobry krok, a może warto pójść dalej i pomyśleć nad Młodzieżową Radą Dzielnicy? Widać że również rada rodziców zakasa rękawki i mocno angażuje się w sprawy szkolne.

„Kawiarenka Rady Rodziców”, czyli promocja zdrowego odżywiania, kiermasz świąteczny to ciekawe propozycje, a zabrane środki zostaną przeznaczone na działalność rady, czyli dofinansowywanie wszelakich konkursów szkolnych i innych potrzeb uczniów szkoły. A mamy jeszcze spotkanie rodziców „Trójek Klasowych” związane z rozliczeniem środków rady, zaplanowaniem wydatków na rok bieżący czy preliminarz a wszystko to w imię transparentności działania i zachęcenia do wpłacania składek na radę rodziców, bo najzwyczajniej w świecie warto.

Inwestycja w dzieci to najlepsza inwestycja. Zostały też wprowadzone zmiany w systemie oceniania, oceny od teraz będą ważone, to dobra decyzja według mnie.

Mamy już też pierwsze sukcesy, zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Wiedzy i Sprawności Morskiej „Polska nad Bałtykiem„!

Nadal jednak jest sporo do poprawy. Temat telefonów komórkowych jest bardzo żywy wśród rodziców na wywiadówkach, lwia część rodziców jest za zaostrzeniem używania ich podczas przerw a wykorzystanie ich jako pomocy naukowych. Została poddana pod dyskusję również liczba wycieczek w roku szkolnym.

Niepokojąca jest duża liczba dni wolnych od nauki , w tym egzaminy 8-klasisty, rekolekcje, dni dyrektorskie, skrócone zajęcia związane z radami pedagogicznymi i szkoleniowymi.

Niestety, wciąż brakuje jednej wspólnej strony internetowej dla szkoły i przedszkola, a te obecne są praktycznie nieaktualizowane i niewiele można się z nich dowiedzieć. Na szczęście z opóźnieniem, ale ruszył profil ZSP nr 6 na Facebooku.

Warto napisać i pochwalić szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: Dobra relacja z rodzicami pole minowe czy pole do popisu, które odbyło się w pierwszych dniach grudnia. Może tego typu inicjatywa może zapobiec w przyszłości powstawaniu niepożądanych sytuacji. Od grudnia przedszkole doczekało się również nowej pani wicedyrektor do spraw przedszkola, potrzebna decyzja choć nadal nie zostało to nigdzie ogłoszone i pewnie mało który rodzic wie do kogo się zwrócić, kiedy chciałby uzyskać odpowiedzi.

Jak widać dużo zostało zrobione, ale pracy do wykonania też nie brakuje. Przez rozmowę i precyzyjną i w czasie komunikację można dokonać cudów. Umiejętność przyjęcia krytyki jest bardzo ważną i przydatną umiejętnością, którą też w sobie konsekwentnie wykuwam.

Chciałbym podkreślić że obserwacja, ocenianie, włączanie się w szkolne procesy i konstruktywna krytyka ma na celu stworzenie możliwie najlepszej przestrzeni do rozwoju, a nie jest atakiem na konkretną osobę czy grupę osób.

Szkoła Podstawowa nr 28 w ostatnim rankingu szkół podstawowych w Gdyni uplasowała się w połowie stawki (miejsce 17 z 34 szkół podstawowych). Mimo że w przeszłości wyniki te były znacznie lepsze to wśród szkół w okręgu Gdyni Północ wypada najlepiej co warto podkreślić, trzymać kciuki i liczyć na więcej!

Babie Doły. To brzmi dumnie!

Mieszkaniec Babich Dołów, rodzic, obywatel

Marcin Chwiałkowski
Radny dzielnicy Babie Doły