Brak oznakowania SPP na Wzgórzu (fot. Adam Stelmaszewski/Nasze Orłowo)

Płatne parkowanie ruszyło w Gdyni mimo braku oznakowania

Uchwałę o wprowadzeniu płatnego parkowania w Orłowie, na Wzgórzu oraz Działkach Leśnych wprowadzono w maju 2020 r.

Uchwałę o wprowadzeniu płatnego parkowania w Orłowie, na Wzgórzu oraz Działkach Leśnych wprowadzono w maju 2020 r. Wydawałoby się, że to dużo czasu, aby wszystko przygotować do lipca 2021 r. Jednak nie w Gdyni.

Strefy płatnego parkowania w tych trzech dzielnicach wystartowały 1 lipca, jednak na części ulic albo nie ma parkometrów, albo nie ma oznakowania pionowego, albo nie ma oznakowania poziomego. A na niektórych, na przykład na ul. Akacjowej w Orłowie rano nie było jeszcze niczego (poza fundamentami pod parkometry).

Problemy natury prawnej

Jest to o tyle kłopotliwe, że zgodnie z prawem pobierać opłaty można jedynie z prawidłowo oznaczonych miejsc parkingowych a poza nimi kierowcom nie wolno parkować. Czy to oznacza, że kierowcę, który zaparkował na swojej ulicy pomimo braku jakiegokolwiek oznakowania (choć jest ono w planach) może czekać mandat?

Może to taka strefa Schrödingera? Może dopóki nie dostaniesz opłaty dodatkowej to jednocześnie jest i jej nie ma?

Jest to o tyle kontrowersyjne, że właśnie rozpoczyna się sezon letni. Wypadałoby, aby turyści mogli spotkać się z czytelnym oznakowaniem. Piszę o turystach, ponieważ w Gdyni do komfortu mieszkańców nie ma już chyba sensu się odwoływać.

Kłopot także na Wzgórzu

Także na Wzgórzu Świętego Maksymiliana można zaleźć wręcz rekordową ilość pustych słupków czekających na znaki. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane 1 lipca po południu.

Czytaj także: Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni

Oznakowanie montowane mimo braku zatwierdzonego projektu

Na koniec najlepsze, gdyż według uzyskanych przez Stowarzyszenie Nasze Orłowo informacji Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przystąpił do montażu bez uzyskania zatwierdzenia projektu w Wydziale Inwestycji. Te informacje dotyczyły oczywiście jedynie Orłowa, jednak można się zapytać, czy podobnie nie było w pozostałych dzielnicach.

Podobny problem dotyczył dokumentacji projektowej odnoszącej się do parkometrów w Orłowie. Rzekomo Stowarzyszenie Nasze Orłowo miało ją otrzymać niezwłocznie, po tym, gdy Zarząd Dróg i Zieleni będzie nią dysponował. Mamy 1 lipca, jakichkolwiek informacji na jej temat brak.

Wypełnij ankietę!