Członkowie Gdyńskiego Dialogu w dzień ogłoszenia wyników prawyborów - 25.10.2023 r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni
fot. Michał Chojnowski

Gdyński Dialog zaprasza do rozmowy biznes i przedstawicieli władz Gdyni.

Dialog gdyńskich spraw

DIALOG GDYŃSKICH SPRAW CZYLI WAŻNA ROZMOWA Z PRZEDSIĘBIORCAMI.

W odpowiedzi na apele przedsiębiorców, w Gdańsku powstała stała forma współpracy i wymiany opinii miedzy urzędem miasta a przedsiębiorcami. W Gdyni takiego forum nie ma, choć jest bardzo potrzebne. Pan prezydent Wojciech Szczurek i pani wiceprezydent Katarzyna Gruszecka – Spychała o sprawach gospodarczych wolą decydować sami, najwyraźniej uznając, że wszystko co istotne, już wiedzą.

Tymczasem w środowisku przedsiębiorców mieszają się różne emocje, w dużej części negatywne. Przypadkowość i nagłość wprowadzanych zmian wpływających na prowadzenie biznesu, brak czytelnej strategii miasta w zakresie współpracy z biznesem i wspierania przedsiębiorczości, nierówne traktowanie różnych podmiotów – te słabości Gdyni widać gołym okiem. Widać także odpływ biznesu i przerejestrowywanie firm. Jasno widać, że miejsca, gdzie skupiony jest biznes, np. w okolicach ulicy Hutniczej, są niezwykle zdegradowane i nie widać tam działań inwestycyjnych miasta. Zastanawiająca jest rola i model funkcjonowania Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego i jego realny wkład w rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Generalnie, atmosfera wokół gdyńskiego biznesu jest coraz gorsza a jego słabość jest widoczna, mimo krzepiących wyjątków. Miasto, które nie słucha biznesu – traci słuch społeczny i marnuje okazje do rozwoju.

Dialog gdyńskich spraw

Najprężniejsze obecnie środowisko obywatelskie w Gdyni zaangażowane w sprawy miasta jako całości, Gdyński Dialog, chce tę lukę wypełnić. Stąd inicjatywa spotkania w ramach cyklu „Dialog gdyńskich spraw” i zaproszenie na nie przedsiębiorców, ale i reprezentantów urzędu miasta Gdyni. Jak podkreślają organizatorzy, chcą pokazać, że obyczaj dobrej rozmowy, słuchania siebie i zbierania rekomendacji jest wartościowy i przynosi korzyści wszystkim uczestnikom. Bo nie chodzi o to by kontestować, ale by szukać pomysłów na zmiany.

Ważne jest to, że tezy, które padną na spotkaniu podczas wystąpień czy dyskusji, ale także później, w nadesłanych ankietach, były bazą programu wyborczego w części poświęconej gospodarce i biznesowi. Celem Gdyńskiego Dialogu jest, by dzięki temu wybrzmiały w przestrzeni publicznej, stały się częścią dyskusji i inspiracją dla samorządu nowej kadencji, niezależnie od tego, kto będzie go współtworzył. Obecnie, gdy brak jest takiej formuły, w której słychać wyraźny i konkretny głos przedsiębiorców, władze miasta, w zdecydowanej większości nie mające własnych doświadczeń biznesowych, nie są w stanie właściwie adresować swoich działań. I to, że Gdynia stała się na w ostatnich latach miastem zdecydowanie mniej przyjaznym biznesowi niż kiedyś, jest już niedyskutowalnym faktem.

Na spotkaniu będą oczywiście obecni przedstawiciele organizatora – Federacji Gdyński Dialog, w tym mecenas Aleksandra Kosiorek czy Bartłomiej Austen, ale obecność zapowiedzieli także przedstawiciele Pracodawców Pomorza. Z kolei roli moderatora spotkania podjął się socjolog, dr Wojciech Ogrodnik ze stowarzyszenia Wszystko dla Gdyni. Jak dodają organizatorzy, chcieliby to spotkanie traktować jako spotkanie nieformalnej, obywatelskiej Gdyńskiej rady biznesu, z nadzieją, że kolejne zwoływać będzie już gdyński samorząd, który doceni wartość takiej formuły. Frekwencja na nim pokaże, czy w Gdyni ocalała jeszcze wiara w sensowność wspólnej rozmowy o tematach, z którymi przedsiębiorcy na ogół zostają sami. Taka rozmowa jest potrzebna, a czy jest możliwa – dowiemy się niebawem.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 grudnia o godzinie 17 w Hotelu Nadmorskim w Gdyni, Ejsmonda 2.