dostępność boiska na Witominie
fot. Bryza

Czy dostępność boiska przy SP 35 dla mieszkańców to fikcja?

Jak wygląda dostępność "ogólnodostępnego" w lipcu boiska przy Szkole Podstawowej nr 35 na Witominie?

Załączone zdjęcie to screen z systemu rezerwacji boisk na stronie edukacja.gdynia.pl Co z niego wynika?

Jak wygląda dostępność „ogólnodostępnego” w lipcu boiska przy Szkole Podstawowej nr 35 na Witominie?

Dostępność boiska przy Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni na Witominie

Możliwość zarezerwowania boiska przy SP35 jest czysto iluzoryczna.

Gdyby grupa dzieci z Witomina lub dorosłych mieszkańców chciała pograć na tym boisku, to mogą to robić tylko w niedzielę, a w dni powszednie wyłącznie w godzinach od 20:00 do 21:00. W godzinach pracy szkoły, oczywiście boisko jest dostępne wyłącznie na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych tj. w godzinach 8:00-16:00.

Co dzieje się na tym boisku codziennie w godzinach 16:00-20:00?

Boisko jest wynajmowane przez szkółki piłkarskie, praktycznie codziennie i to na miesiąc z góry.Boisko wybudowano ze środków unijnych z puli EFRR. Zatem powinno być ogólnodostępne. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku gdyńskich placówkach oświatowych w roku 2016, numer raportu z kontroli LGD.410.012.2016 Nr ewid. 210/2016/P/16/063/LGD „DOSTĘPNOŚĆ BOISK PRZYSZKOLNYCH DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIW WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

I tu czytamy w raporcie:

„…Prezydent Gdyni udzielił dyrektorom szkół upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych, m.in. w sprawach dotyczących boisk przyszkolnych. Zawarcie umowy na okres dłuższy niż sześć miesięcy wymaga zgody Wiceprezydenta Miasta. Zawarcie umowy z organami prowadzącymi szkoły i placówki niepubliczne wymaga każdorazowo zgody Wiceprezydenta Miasta, bez względu na czas trwania umowy.”

(kontrola nie dotyczyła ww. boiska)

Super, fajnie, że prezydent udzielił zgody, ale ktoś chyba grubo przesadził z proporcjami! Dostępność wyłącznie od 20:00 do 21:00 trudno nazwać ogólnodostępnością? W projektach realizowanych ze środków unijnych, istnieje pojęcie – Zasada trwałości projektu.

„…Zachowanie trwałości stanowi niezwykle istotny element każdego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Okres trwałości dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych wynosi 5 lat. Liczony jest od daty ostatniej płatności, która zostanie przekazana przez instytucję udzielającą wsparcia. Naruszenie zasady trwałości projektu, następuje w sytuacji, gdy w okresie jej obowiązywania wystąpi co najmniej jedna z przesłanek, w tym:- gdy nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń”

„Założeniem projektu modernizacji boiska była między innymi: poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego”

Kluczowy zwrot – „ogólnodostępnych dla każdego”

Z powyższego jasno wynika, że obiekty takie powinny być dostępne dla mieszkańców, a jednak w przypadku boiska ze sztuczną trawą przy SP35 na Witominie, jedyna godzina kiedy boisko to jest dostępne to 20:00-21:00. I taka sytuacja występuje miesiąc w miesiąc. Latem, kiedy dzień jest długi i trwają wakacje to pół biedy, ale wiosną czy jesienią jest już ciemno.

Dzieci z Witomina zatem stoją za płotem i jedynie mogą przyglądać się jak szkółki trenują. Chyba nie tak to powinno wyglądać?

W naszej opinii mamy do czynienia z naruszeniem zasady trwałości projektu poprzez zmianę celu projektu. Ogólnodostępność tego obiektu jest fikcją.

#bryza #jestalternatywa #gdyńskieobiektysportowe #niebędępłakałposzczurku