Tajemniczy Gasten. Zdjęcie przedstawia miejsce. w którym ma powstać Dom Opieki na Biabich Dołach
fot. Marcin Chwiałkowski

Tajemniczy Gasten

Wizualizacja projektu Domu Opieki - Rezydencja Gasten na Babich Dołach.

Przedstawiam wizualizację projektu prywatnej rezydencji, domu opieki, który rzekomo miałby powstać na Babich Dołach, w miejscu opuszczonego bunkru. Sam film powstał już ponad 2 lata temu. Istna sielanka? Sprawdźmy.

Teren rzekomej inwestycji został wykupiony przez firmę GASTEN S.A. Niestety od tego czasu mieszkańcy zauważają różne podejrzane działania na tym terenie oraz tuż za jej granicą, takich jak wycinka oraz uszkadzanie drzew, wywożenie ściółki leśnej.

Sama lokalizacja tak potężnej inwestycji tak blisko klifu rodzi wątpliwości.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje zabudowy tak wysokiej jak przedstawiona w prezentacji video, a temat nie jest uwzględniony w planie na kolejne sesje Rady Miasta.

Warto również wspomnieć o tym że wykupione działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie przybrzeżnego pasa technicznego podlegające pod jurysdykcję Urzędu Morskiego w Gdyni. Zatem niejasne są intencje inwestora.

Od pewnego czasu nie obserwuję żadnej aktywności na omawianej działce, ale nie mam pewności czy temat nie wróci za jakiś czas…

Marcin Chwiałkowski
Radny dzielnicy Babie Doły