Zakorkowana ulica w Gdyni Chwarznie - 2019 rok

W Gdyni samochodów jest bardzo dużo, a będzie jeszcze więcej

W Gdyni mamy ok. 150 000 samochodów. Podsumowanie panelu Komunikacja.

czyli podsumowanie panelu komunikacja

Ile w Gdyni jest samochodów?

Odbywający się we wrześniu Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest dobrym pretekstem do zastanowienia się nad poziomem zmotoryzowania mieszkańców Gdyni. Zacznijmy od kilku liczb.

autopromocja

W Gdyni mamy 244 969 mieszkańców, w tym 146 160 osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z danymi GUS mamy w Gdyni 622 auta na 1000 mieszkańców, co około 150 000 aut. Jak widać liczba ta przekroczyła już liczbę osób w wieku produkcyjnym. Zestawiając to z liczbą gdyńskich gospodarstw domowych (107 000) okazuje się, że na przeciętną gdyńską rodzinę przypada 1,4 auta.

Dane te oznaczają, że problemem nie jest tylko czas jazdy po mieście, ale także z sama miejska przestrzeń. Wymiary miejsca postojowego to 5×2,3m, więc na zaparkowanie wszystkich tych aut potrzeba powierzchni aż 172 hektarów!

komunikacja gdynia04

Porównując dane z Gdyni do danych z innych średniej wielkości miast wynika, że Trójmiasto plasuje się wysoko w stawce. Podobnej wielkości miasta, zarówno w Niemczech jak i Czechach ma liczby aut, które my w Gdyni widzieliśmy blisko dekadę temu.

Aut ciągle przybywa

Jak pokazują statystyki publikowane przez GUS, liczba aut w Gdyni ciągle rośnie. Wzrost jest liniowy o około 3% rocznie, a krzywa nie ma zamiaru się wypłaszczyć.

Wykres: Tempo wzrostu liczby aut w Gdyni na 1000 mieszkańcow
fot. opracowanie własne
                2010-2019 - źródło GUS                                                           2020-2025 - estymacja własna

Ktoś może powiedzieć, że przecież 3% to niewiele. Dlatego warto porównać liczby z innymi podobnymi miastami. Poniższy wykres przedstawia tempo przyrostu aut w Gdyni w porównaniu do  podobnej wielkości miasta portowego, Rostocku. W bliźniaczym mieście liczba aut także rośnie, ale ten wzrost jest ledwo zauważalny.

Wykres Tempo wzrostu liczby aut w Gdyni w porównaniu z Rostock
fot. opracowanie własne

Gdyńskie tempo wzrostu oznacza, że rocznie potrzebujemy dodatkowych 5 hektarów terenu na pomieszczenie tych samochodów. Do 2025 roku osiągniemy poziom 180 000 aut, a w 2030 roku przekroczymy 210 000. Warto tutaj przypomnieć, że ilość osób w wieku produkcyjnym to zaledwie 146 000.

Miasto dla ludzi, ale nie tylko tych z samochodami

Nie oznacza to jednak, że mamy się aut z miasta zupełnie pozbyć. W wielu sytuacjach życiowych auto jest niezbędne. Nie możemy jednak spokojnie czekać na moment aż każdy dorosły gdynianin będzie miał własny samochód.

Rozwiązaniem problemu powinna być komunikacja miejska, bo w końcu jeśli choć część kierowców zdecyduje się na przesiadkę to korki się zmniejszą. Kiedyś Gdynia szczyciła jakością komunikacji miejskiej, teraz wydaje się, że o niej zapomniała. Tabor już dawno nie jest najmłodszy w kraju, a siatka połączeń najlepsze lata ma za sobą. W konsekwencji od lat spada nam udział podróży wykonywanych komunikacją zbiorową. Jeszcze 12 lat temu autobusy i trolejbusy były wybierane częściej niż samochody prywatne. Teraz dominacja samochodów staje się coraz wyraźniejsza. 

komunikacja gdynia01 1

Co ciekawe, Gdynia od wielu lat prowadzi badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców, w których te dane podaje. Jak wynika z tych badań większość mieszkańców, bo aż 69,8%, dojeżdża do pracy do Gdyni z czego aż 25,3% dojeżdża do Śródmieścia.

Mając w ręku dane z badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców, można by oczekiwać, że ZKM będzie w stanie przygotować plan naprawczy by odwrócić trend spadkowy. Niestety można mieć wrażenie, że głównym wnioskiem ZKM z raportu jest to, że mieszkańcy oceniają komunikację zbiorową na mocną 4-kę, ale z niej… korzystać nie chcą.

Czy doczekamy się zmiany?

Potrzebujemy przemyślanej i kompleksowej strategii rozwoju komunikacyjnego miasta. Nie działania fragmentarycznego na zasadzie tutaj obwodnica, tam 300 metrowy buspas, a tam strefa płatnego parkowania.

Potrzebujemy realnych działań promujących komunikację miejską. Taniego biletu pozwalającego na podróż trolejbusem, SKM czy PKM. Biletu który można kupić w biletomacie.

Potrzebujemy współdziałania z sąsiadami, w tym z marszałkiem województwa oraz PKP PLK. Bez tej współpracy nie uda nam się skutecznie dodać kolei do siatki miejskich połączeń, a PKM do Gdyni Północ pozostanie dalej w sferze planów.

Potrzebujemy zmiany. Ciągle mam nadzieję, że się jej doczekamy…

#zmianajestmożliwa

Zobacz także: 1 Miejski Kongres gdyńskich stowarzyszeńGdyński Dialog