"https://pl.freepik.com/wektory/woda Woda plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

Kolejna skarga do wojewody pomorskiego. Film

Dlaczego prezydent Gdyni nie publikuje zarządzeń?

We wrześniu do wojewody wpłynęła kolejna skarga od gdyńskich stowarzyszeń, która dotyczy braku publikacji zarządzenia na temat podwyżki czynszu w lokalach użytkowych.

Streszczenie:

Stowarzyszenie Bryza razem ze Stowarzyszeniem Młodzi na rzecz Gdyni wniosły skargę do Wojewody Pomorskiego dotyczącą nieopublikowania zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni o zmianie stawek czynszów mieszkań komunalnych.

23 września Bryza wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodzi na rzecz Gdyni „Gdynianka” złożyły kolejną skargę. Dotyczy nieopublikowania zarządzenia o zmianie stawek czynszu w lokalach użytkowych. Jest to zarządzenie o numerze 2089/2020/VIII/M . Stowarzyszenia wniosły skargę i domagają się opublikowania zarządzenia.

– Podwyżka może wejść w życie dopiero 3 miesiące po publikacji treści, a nie jedynie numer zarządzenia – tłumaczy Sławomir Januszewski ze stowarzyszenia Bryza.

Stowarzyszenia zwróciły wojewodzie uwagę, że prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek od 2010 roku nie opublikował ponad 9000 zarządzeń, które podpisał.