Ilustracja: dzieci to inwestycja w rozwój regionu
Gdynia tnie koszty. Cierpi na tym edukacja. Kids writing photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Finansowanie edukacji w Gdyni

Dzieci to inwestycja i rozwój dla miasta

Finansowanie edukacji w Gdyni (jak i w każdym innym mieście) to nie jest prosty temat. Nie wiem, czy dlatego, że przepisy ze strony ustawodawcy komplikują temat czy dlatego, że gmina celowo utrudnia jego zrozumienie.

W każdym razie finansowanie edukacji, a przede wszystkim przedszkoli i szkół w Gdyni ma dwa podstawowe źródła (tabela z podziałem pod tekstem):

 • dotacje i subwencja oświatowa,
 • udział własny gminy.

Osobiście dodałabym jeszcze jedno źródło:

 • rodzice.

Podziałem tych środków między placówki i ich potrzeby zarządza gmina. Gmina musi oszacować potrzeby i ku niezadowoleniu włodarzy dołożyć z własnych środków kwotę, której brakuje, aby zrealizować cele edukacyjne.

Gmina edukację, a w związku z tym nasze dzieci traktuje jak KOSZT. Jak nieprzyjemny wydatek. Porównam to do podatku dochodowego czy podatku ZUS, który trzeba zapłacić czy jak do comiesięcznej opłaty za mieszkanie. Jak tylko wpłyną pieniądze to trzeba je od razu przelać. I tak właśnie miasto traktuje wydatki dla edukację. Mus, który trzeba przełknąć.

Z tymże miasto, podobnie jak Państwo nie ma własnych pieniędzy. To są pieniądze, które pochodzą z naszych podatków (z naszego wynagrodzenia, z naszych zakupów itd.).

Czy to jest odpowiednie podejście do edukacji naszych dzieci?

Po pierwsze, powinniśmy przestać patrzeć na dzieci tylko przez pryzmat kosztów. Dzieci i ich edukacja to najlepsza inwestycja dla regionu. Jest to inwestycja długofalowa, nie zwróci się w ciągu jednego roku. Innymi słowy- to inwestycja w kapitał ludzki.

Dlaczego inwestycja w edukację się opłaca?

 • Wysoka stopa zwrotu z inwestycji (powyżej 10%). – źródło.
 • Oferta edukacyjna na wysokim poziomie przyciągnie do miasta mieszkańców z dziećmi.
 • Wraz z nowymi mieszkańcami oraz wysokim poziomem rośnie status miasta, za tym idą inwestorzy.
 • Potrzebujemy obywateli, którzy są nie tylko wykonawcami i robotnikami, ale którzy są kreatorami, wynalazcami.
 • Wysokie standardy edukacyjne wspierają minimalizację wykluczenia społecznego, choćby ze względu na niepełnosprawność.
 • Wysoka jakość edukacji wspiera zarówno dzieci uzdolnione (wiedza, sport, sztuka i inne dziedziny) jak i dzieci, które potrzebują więcej uwagi.
 • Wysoki standard edukacji może być wizytówką miasta i znacznie lepszym pucharem niż te otrzymywane w sztucznie kreowanych plebiscytach.
 • Kapitał ludzki to zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, energii witalnej zawartej w społeczeństwie.
 • Badania ilościowe przeprowadzone na terenie Azji i Afryki pokazują, że edukacja jest najefektywniejszym sposobem zwalczania ubóstwa.

Krótkowzrocznym obserwatorom oraz uczestnikom życia społecznego i politycznego polecam artykuł: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/inwestycje-w-szkoly-daja-dlugofalowy-wzrost-inwestycje-w-drogi-szybkie-efekty/

Finansowanie edukacji w latach 2010 – 2022 w Gdyni

Tabela pochodzi z odpowiedzi dotyczącej zapytania publicznego, została udostępniona dzięki uprzejmości Wydziału Edukacji w Gdyni.

źrodłó: Wydział Edukacji, Urząd Miasta Gdynia, luty 2022 r.

Warto przeczytać:

 1. Gdynio, opamiętaj się! Nie kosztem dzieci!
 2. Rodzice zaniepokojeni sytuacją w gdyńskich szkołach – planowane wydatki na edukację niższe o 60 mln zł

źródło zdjęcia: Kids writing photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

Dominika Janecka
Jestem gdynianką z wyboru oraz mamą dwójki dzieci. Interesuje mnie, co się dzieje w mieście, w którym żyję. Uważam, że władzy trzeba patrzeć na ręce i głośno mówić o tym, co nam się nie podoba. Jest to skuteczny sposób na to, aby pokazać władzy, że patrzymy na to, co robią i zmotywować ich do działania. Wierzę, że są osoby, dla których ważna jest opinia mieszkańców wyrażona w różnych miejscach.