Przedszkole nr 58 ul. Kwiatkowskiej w Gdyni Chwarzno. Zdjęcie ilustracyjne
fot gdynia.plus

Czemu zawsze karani są nauczyciele i rodzice?

Sprawa dotyczy zamknięcia na cały miesiąc 45 przedszkoli, 28 oddziałów przedszkolnych i 5 filii żłobkowych w Gdyni.

Zagadnienia poruszone we wpisie:


Kiedy sprawa w Gdyni dotyka tematów opieki nad dziećmi w żłobku, przedszkolu czy szkole zawsze oskarżane są dwie grupy nauczyciele i wychowawcy (pracownicy żłobków, przedszkoli) oraz rodzice. 

Osoby odpowiedzialne za organizację pracy przedszkoli, żłobków, szkół zarówno na poziomie miejskim, jak i krajowym, doprowadzają do sytuacji, w której rodzicom kończy się cierpliwość, a nauczyciele nie chcą już pracować w przedszkolach.

Jak tak dalej pójdzie, to za kilka lat w gdyńskich przedszkolach nie będzie już pań, którym się chce. Będą tylko te, które sprawiają wrażenie, że pracują za karę. 

Przypomnę, że sprawa dotyczy zamknięcia na cały miesiąc 45 przedszkoli, 28 oddziałów przedszkolnych i 5 filii żłobkowych w Gdyni bez wyznaczenia placówek dyżurujących w tym czasie. Nauczyciele chcą mieć należny im urlop, a ok. 1,5 tys. rodziców w Gdyni głowi się teraz jak ma zorganizować opiekę dzieciom i czy te wakacje nie będą ostatnimi w ich pracy.

Powiązany temat: Rodzicu, radź sobie sam!

Nauczyciel ma prawo do urlopu

Zarówno nauczyciele jak i rodzice ponoszą konsekwencje decyzji niezależnych od nich. 

Pracownik placówki oświatowej ma prawo do urlopu, ma prawo do odpoczynku. Powiem jeszcze więcej, moim zdaniem powinien też mieć prawo do wyboru terminu urlopu. 

Rodzic ma prawo korzystać z opieki

Z drugiej strony jest rodzic, który też ma prawo do urlopu, wypoczynku i też powinien mieć prawo do wyboru tego terminu. Musi też pracować, bo inaczej nie będzie w stanie utrzymać swoich dzieci. 

Dlaczego rodzice chcą powołania przedszkoli dyżurujących?

Choćby dlatego, że takie mamy prawo. Jak widać, nie jest to nasze widzimisię. Dodatkowo na rządowej stronie dotyczącej organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych możemy przeczytać, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 2019 r., poz. 502, przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. W organizacji przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych.

źródło: gov.pl , grudzień 2020 r. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-pracy-placowek-wychowania-przedszkolnego

tekst rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf

Kto odpowiada za organizację pracy przedszkoli i żłobków w Gdyni?

Kiedy nauczyciele podnoszą głos, zwracając uwagę na swoje problemy, to zaczynają się wypominania, że przecież mają dwa miesiące urlopu, 5 godzin pracy itd. Podobnie się dzieje, kiedy rodzice podnoszą głos, bo znaleźli się w stresującej sytuacji, mogą stracić pracę i nie mają opieki do swoich dzieci. Oni za to słyszą, że powinni nie pracować i poświęcać czas dziecku. A ci co nie pracują to słyszą, że są nierobami i żyją z 500 plus. 

A kto odpowiada za ten bałagan? Kto odpowiedzialny jest za organizację pracy placówek takich jak żłobki czy przedszkola w mieście? Czy na pewno rodzice i nauczyciele mają na to wpływ?

Według statutu każdego przedszkola publicznego w Gdyni organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia.

Oznacza to, że za organizację pracy przedszkoli oraz za komfort pracy pracowników odpowiada Gmina Miasta Gdyni – mówiąc w skrócie MIASTO.

Nie ma tu miejsca na dzielenie rodziców i nauczycieli. Trzeba po prostu wypracować rozwiązanie, które zadowoli obie grupy.

Co zrobić, kiedy przedszkola i żłobki będą w wakacje zamknięte?

Niektórzy nauczyciele uważają, że rozwiązanie jest proste. Miasto powinno zweryfikować rodziców, którzy naprawdę pracują, aby z opieki korzystały te dzieci, które tego najbardziej potrzebują. Dzięki temu będzie zapewniona rotacja wychowawców. 

Dodatkowo, dlaczego nauczyciele i wychowawcy, którzy pracują w placówkach (czynnych praktycznie cały rok) nie mogą brać urlopu w ciągu roku? Może to też jest rozwiązanie części bolączek – umożliwić urlop w ciągu roku szkolnego. Wtedy absencja wśród pracowników będzie rozłożona w czasie.

Zastanówcie się. Tymczasem zachęcam do wysyłania e-maili i pytań do Urzędu Miejskiego.

Nie bójcie się pisać i dzwonić do Urzędu Miejskiego. Tam pracują ludzie, którzy chcą dla nas jak najlepiej. I na pewno jak dostaną szeroki odzew nie zostawią tej sprawy bez odpowiedzi.

Wydział Edukacji
(komórka, ds. której należy prowadzenie oraz nadzór nad działalnością publicznych placówek objętych systemem oświaty, w tym przedszkoli, punktów przedszkolnych)

tel.: 58 761-77-00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

https://bip.um.gdynia.pl/wydzial-edukacji,80/wydzial-edukacji,484960

Dominika Janecka
Jestem gdynianką z wyboru oraz mamą dwójki dzieci. Interesuje mnie, co się dzieje w mieście, w którym żyję. Uważam, że władzy trzeba patrzeć na ręce i głośno mówić o tym, co nam się nie podoba. Jest to skuteczny sposób na to, aby pokazać władzy, że patrzymy na to, co robią i zmotywować ich do działania. Wierzę, że są osoby, dla których ważna jest opinia mieszkańców wyrażona w różnych miejscach.